Over ons

De Vlaamse vereniging voor buiatrie is een wetenschappelijke vereniging die als overkoepelend doel heeft de herkauwergeneeskunde en – gezondheidszorg in Vlaanderen ‘een duwtje in de rug te geven’. De nadruk ligt op de geneeskunde van het rund, maar ook de kleine herkauwers en nieuwe wereld cameliden worden beschouwd als doeldiersoorten van de vereniging.

De vereniging wil de buiatrie in Vlaanderen promoten, evolueren en verenigen en tracht dit te doen door:

  • Het organiseren van studiedagen over rundveeziekten, –productie en fokkerij, met als doel de praktiserende dierenarts te informeren over de meest recente evoluties binnen dit vakdomein.
  • Het verenigen van de buiatrietak van de regionale dierenartsenverenigingen, en het vertegenwoordigen van de Vlaamse rundveepracticus op internationale en nationale congressen.
  • Het verenigen van eerstelijns-practici en rundveespecialisten.
  • Het rapporteren van evoluties in de buiatrie uitgaande van het ‘European college of bovine herd health management (ECBHM)’ en de ‘World Association for Buiatrics (WAB)’ aan de Vlaamse rundveepracticus.
  • Het ondersteunen van Vlaams onderzoek binnen de buiatrie, door onder andere het jaarlijks uitreiken van de ‘prijs van de buiatrie’ aan de student met de beste masterproef over een onderzoeksonderwerp binnen de rundveegeneeskunde.
  • Het informeren/voorbereiden van laatstejaarsstudenten diergeneeskunde, optie herkauwers, over het latere beroepsleven en de brug slaan tussen aankomende en ervaren practici.