Bestuur

Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden. Er dient minstens één vertegenwoordiger van de praktijk, de veterinaire faculteit van de Universiteit Gent, Dierengezondheidszorg Vlaanderen en de farmaceutische industrie te zijn. Vacante plaatsen worden bekend gemaakt. Kandidaturen kunnen ingediend worden bij de secretaris. De kandidaten worden door de leden verkozen op één van de activiteiten.

Huidig bestuur

Voorzitter:
Da. Jeroen Vermijlen

Ondervoorzitter:
Dr. Bart Pardon

Secretaris:
Dr. Karlien Supré

Penningmeester:
Dr. Ides Zwaenepoel

Webmaster:
Da. Hans Van Loo

Bestuurslid:
Dr. Tom Van Hulle
Dr. Koen De Bleecker
Dr. Danny Coomans
Da. Kristien Neyens
Dr. Marc Goddeeris
Da. Kwinten Gielkens

Voormalige bestuursleden

Dr. G. Boone (ex-voorzitter)
Prof. Dr. P. Deprez (ex-penningmeester)
Dr. H. Hilderson (ex-penningmeester)
Dr. L. De Meulemeester
Dr. E. Mijten
Dr. H. Boeykens
Dr. W. Hollanders
Dr. J. Wullepit
Da. E. Abbeloos
Prof. Dr. G. Opsomer (ex-ondervoorzitter)
Dr. B. Sustronck (ex-secretaris)
Dr. J. Coghe (ex-voorzitter)
Dr. P. Lobeau